Anlita en specialist

Ett piano är mycket tungt och det kräver därför rätt teknik och utrustning. Vi är experter inom detta område, så tag gärna kontakt till oss.